3D ROorto Digital

Sve je lakše kad znaš da ne možeš da pogrešiš

Snimanje zuba- da ili ne?

Svaka poseta stomatologu počinje pregledom. Doktorka će detaljno pregledati vaša usta i krunice zuba, ali da bi postavila dobru dijagnozu ona takođe mora imati uvid i u to šta se dešava oko korena zuba i u kosti vilica. Snimanje vilica i zuba upravo to omogućava.

Zašto je snimak vilica uopšte potreban?

snimanje-zuba-da-ili-neSnimanje zuba ima za cilj dobijanje slike na kojoj se vide ’gusta’ odnosno mineralizovana tkiva: kost i zubi. Na rendgen snimku takođe se jasno uočavaju šupljine i kanali u kosti, prelomi kosti ili zuba, ciste, tumori i druge promene. Svi ovi problemi nekada mogu dati slabe simptome, ili ih uopšte ne dati, i tako sprečiti blagovremeno postavljanje dijagnoze. Sve ovo može odložiti ili onemogućiti adekvatno lečenje. Snimanje zuba i vilica pomaže u otkrivanju ovih promena, pa zato predstavlja nezmenjivo sredstvo u stomatološkoj praksi.

Razlog protiv- snimanje zuba i zračenje

Zračenje je prva stvar koja nam pada na pamet kada pomislimo na negativne aspekte snimanja zuba. Naime, stari rendgen aparati emitovali su velike doze sračenja, o čemu se, naročito u poslednje vreme, sve više priča.

Savremena digitalna tehnologija, međutim, omogućila je da aparati novije generacije proizvode dosta manje zračenja, pa se shodno tome mogu smatrati bezbednijim za pacijente. Neke od ostalih inovacija napravljenih radi naše bezbednosti ukljčuju cev koja usmerava zrake i ograničava ozračeno područje na jako mali prostor; zatim novi filmovi koje je dovoljno kratko izložiti zračenju naspram starih kod kojih je to vreme bilo znatno duže.

Šta savetuju stručnjaci?

Iako ima razloga i za i protiv snimanja zuba prenosimo vam par smernica koje su naši saradnici, doktori stomatologije, izdvojili:

1. Ne odbijajte snimanje zuba ukoliko vaš stomatolog proceni da je ono potrebno

Rizik da će neko oboljenje, koje se na snimku vidi a u ustima ne, nastaviti da se neopaženo razvija ipak je veći od potencijalnih opasnosti snimanja zuba.

2. Izaberite Centar za snimanje zuba koji koristi najsavremeniju tehnologiju

Na taj način znaćete da su rizici smanjeni na minimum, jer se veći deo procesa obavlja kompjuterski, pa je smanjena mogućnost ljudske greške. Naime, svaka greška može rezultirati potrebom za ponovnim snimanjem. Korišćenje novih, naprednih, aparata na taj način vas štiti od potrebe za novim izlaganjem zračenju. Pored toga, savremeni aparati daju jednostavno bolju sliku, umanjujući ogućnost da neka promena prođe neopaženo. Ovi aparati, takođe, emituju dosta manje zračenja od standardnih rendgen aparata!

3. Snimanje zuba je nekada korisno, ali ne insitirajte na tome bez potrebe

Ukoliko je vaš lekar procenio da snimanje nije neophodno ne insistirajte. Iako je u pitanju jako mala doza zračenja- nema razloga ni njoj se izlagati bez porebe. Na sajtu naših saradnika možete pronaći još saveta za bezbednije snimanje zuba.

Povezane teme

Kada snimiti zube?

Ortopan

Koji je to nov način snimanje zuba?

Snimanje zubai zračenje